exhaustion | englesko - srpski prevod

exhaustion

imenica

ETYM Cf. French exhaustion.
1. Extreme fatigue.
2. The act of exhausting something entirely.

1. iscrpljenost

ženski rod

2. iznurenost

ženski rod

3. umor

muški rod

Premor, zamor.