evidence prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: evidence

Smer prevoda: engleski > srpski

evidence [ glagol ]
Generiši izgovor

To offer evidence of; prove, evince

razjasniti [ glagol ]

svedočiti [ glagol ]

dokazati [ glagol ]

evidence [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM French évidence, Latin Evidentia. Related to Evident.
One's basis for belief or disbelief; knowledge on which to base belief; SYN. grounds.
An indication that makes something evident.
(Law) All the means by which any alleged matter of fact whose truth is investigated at judicial trial is established or disproved.
In law, the testimony of witnesses and production of documents and other material in court proceedings, in order to prove or disprove facts at issue in the case. Witnesses must swear or affirm that their evidence is true. In English law, giving false evidence is the crime of perjury.
Documentary evidence has a wide scope including maps, soundtracks, and films, in addition to documents in writing. Objects such as weapons used in crimes may serve as evidence. Evidence obtained illegally, such as a confession under duress, may be excluded from the court.

dokaz [ muški rod ]

dokazni materijal [ muški rod ]

evidencija [ ženski rod ]

Očiglednost, očevidnost; log. svojstvo nekih sudova koji su po neposrednom opažanju i misaonoj nužnosti istinit; pregled iz koga se vidi da je nešto postojalo, da se nešto zbilo, da je nešto urađeno; držati u evidenciji, imati u vidu, voditi o čemu računa dok se ne ukaže mogućnost da se izvrši. (lat.)

indikacija [ ženski rod ]

Pokazivanje, označavanje, oznaka, uputstvo;
prav. Osnov podozrenja;
med. Najbolji način lečenja ili lek koji kao najcelishodniji treba primeniti u nekoj bolesti;
supr. kontraindikacija. (lat.)

očevidnost [ ženski rod ]

očiglednost [ ženski rod ]

Očitost.

pokazivanje [ imenica ]

svedočenje [ imenica ]

Moji prevodi