erg | englesko - srpski prevod

erg

imenicafizika

ETYM Greek ergon work.
Unit of work measuring force of one dyne applied over one centimeter
A cgs unit of work or energy; the work done by a force of one dyne acting over a distance of one centimeter.
Unit of energy: equal to the work done by a force of one dyne in moving its point of application one centimeter in the direction of that force.
C.g.s. unit of work, replaced in the SI system by the joule. One erg of work is done by a force of one dyne moving through one centimeter.

1. erg

muški rodfizika

1. fiz. Jedinica rada u apsolutnom sistemu mera: rad koji jedinica sile (jedan din) izvrši kad napadnu tačku pomeri za jedinicu dužine (1 cm); kiloerg, rad od hiljadu erga; megaerg, rad od milion erga; deset megaegra zove se džul, tj. rad koji je potreban da se teret od 1,02 kg podigne na visinu od 10 cm.
2. geogr. Naziv za izvesne oblasti u Sahari pokrivene peščanim dinama, nasuprot stenovitim zaravnima ili "hamadama".

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

ergo | erica | erk | eruca | erugo | eruke

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci