equivocation | englesko - srpski prevod

equivocation

imenica

Sinonimi: evasiveness | tergiversation | prevarication | evasiveness

1. Deliberate vagueness or ambiguity; SYN. evasiveness.
2. Falsification by means of vague or ambiguous language; SYN. tergiversation.
3. Intentionally vague or ambiguous; SYN. prevarication, evasiveness.

1. dvosmislenost

ženski rod

2. ekvivokacija

ženski rod

Dvosmislenost, dvosmislica, reč sa dva značenja ili sa više značenja, zbrka, igra rečima (fr.)

3. nejasnost

ženski rod

4. okolišenje

imenica

5. vrdanje

imenica

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci