equipage | englesko - srpski prevod

equipage

imenica

1. Material or articles used in equipment; outfit
2. Horse-drawn carriage; equipment and appurtenances; archaic, retinue.

1. ekipaž

muški rod

1. Raskošna kočija s poslugom;
2. Posada na brodu, avionu, tenku i sl;
3. Vojna komora (fr.)

2. ekipaža

ženski rod

Ekipaž,
Pribor koji je potreban za putovanje: konji, kola i posluga; naročito: konji i kola; sve ono što jedan oficir mora da ima; mor. celokupno ljudstvo u službi na brodu, posada jednog broda. (fr.)

3. kočije

množina

4. oprema

ženski rod

Sprema, stvari sa određenom zajedničkom namenom.

5. oruđe

imenica

6. osoblje

imenica

7. svita

ženski rod

Pratnja, praćenje, naročito vojničko; posluga visokog gospodina; muz. kompozicija od više delova, obično plesova, koji su bez potrebne povezanosti (npr. kod simfonije ili sonate); takođe: kamerna ili plesna sonata. (lat.)

8. uređaj

muški rod

Sprava, aparat.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci