equidistant | englesko - srpski prevod

equidistant

pridev

ETYM Latin aequidistans, -antis; aequus equal + distans distant: cf. French équidistant.
The same distance apart at every point.

1. ekvidistantan

pridev

Jednako udaljen, na jednakom odstojanju.

2. paralelan

pridev

Naporedan, uporedan, istoga pravca, koji je kaže se u svima tačkama jedan od drugog jednako udaljen; fig. saglasan, koji jedan drugom odgovara, barabar. (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci