embalm | englesko - srpski prevod

embalm

glagol

To preserve a dead body.

1. balsamirati

glagol

Balzamirati.

2. balsamovati

glagol

Balzamovati.

3. balzamirati

glagol

Namazati mirisnim mastima i uljima; naročito, po običaju Egipćana, Asiraca i Persijanaca: učiniti da tela umrlih budu sačuvana od truljenja (danas se ubrizgava u arterije sublimatov rastvor i dr., utroba se ispere karbolnom kiselinom, a telesna šupljina napuni svežim drvenim ugljem).

4. balzamovati

glagol

Namazati mirisnim mastima i uljima; naročito, po običaju Egipćana, Asiraca i Persijanaca: učiniti da tela umrlih budu sačuvana od truljenja (danas se ubrizgava u arterije sublimatov rastvor i dr., utroba se ispere karbolnom kiselinom, a telesna šupljina napuni svežim drvenim ugljem).

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

emblem | emblema | embloom | embolium