elegiacal | englesko - srpski prevod

elegiacal

pridev

Elegiac.

1. elegičan

pridev

Tužan, setan, žalostan, bolan, žaloban; slkon razmišljanju, osetljiv; elegičan stih, onaj koji se sastoji od distiha, tj. koji je napisan u heksametru i pentametru (koji dolaze jedan za drugim); elegična pesma, svaka pesma u distisima. (grč.)

2. melahnoličan

pridev

3. tugaljiv

pridev

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci