elance | englesko - srpski prevod

elance

glagol

To throw as a lance.

1. baciti

glagol

Hitnuti.

2. izbaciti

glagol

3. lansirati

glagol

Hitnuti, hitati, baciti, bacati; dobaciti pitanje (ili slutnju, sumnju, predlog); uvesti (ili uvoditi) u svet (ili u društvo, u modu); dati (ili davati) maha čemu; vešto, ali ne zvanično, pustiti u javnost glas, vest, saopštenje, predlog; lansirati brod, spustiti brod u vodu; brzo plesati; sa psima ići po tragu divljači dok se ne ulovi. (fr.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci