e prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: e

Smer prevoda: engleski > srpski

E [ skraćenica ]
Generiši izgovor

Abbreviation for east.

energija [ ženski rod ]

Delatnost, radionost;
fiz. Sposobnost za vršenje rada; kinetička ili aktuelna energija, energija kretanja, tj. spsobnost mase da izvrši rad usled svoje pokrenutosti; potencijalna energija, sposobnost za vršenje rada koju ima masa na osnovu svoga položaja, kad je dignuta izna tla i sposobna da pada. Oblici energije su: toplotnoa, magnetna, električna energija. Princip (ili zakon) održanja energije: "Priroda kao celina ima zalihu energije koja se nikako ne može ni povećati ni smanjiti, dakle, količina enrgiMoji prevodi

  • engleski srpski
    e