duplet | englesko - srpski prevod

duplet

imenica

1. dublet

muški rod

1. Dva primerka iste stvari u nekoj zbirci;
2. Lažan dragi kamen, dvostruki kamen od kristala između čijih pola leži jedna folija;
3. Vrsta karanfila čija je glavna boja prevučena dugim prugama druge boje;
4. gram. Reči istog korena, istovetne po značenju a vrlo malo različne po glasovnom sklopu, npr.: čuliti - ćuliti (uši), muha - muva, dovoziti - dovažati itd.
5. muz. Orguljski registar, za oktavu viši od principala.
6. lov. napraviti dublet, iz dvocevke dve zverke oboriti neposredno jednu za drugom.

2. par

muški rod

Dvoje, momak i devojka.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

dappled | deep-laid | deoppilate | depilate | deplete | depollute | diploid | diploidy

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci