dump prevod, englesko - srpski rečnik

Prevod reči: dump

Smer prevoda: engleski > srpski

dump [ imenica {računari} ]
Generiši izgovor

In computing, the process of rapidly transferring data to external memory or to a printer. It is usually done to help with debugging or as part of an error-recovery procedure.

prenošenje [ imenica {računari} ]

Kopiranje sirovih podataka sa jednog mesta na drugo bez obzira na njihov sadržaj ili format. Često se koristi za štampanje podataka za privremenu upotrebu.
Ono što veći računari rade posle "pada sistema". Ovaj vid slanja podataka omogućava sistem inženjerima da pregledaju sadržaj računara kako bi otkrili greške.

damp [ muški rod {računari} ]

Štampanje ili ispitivanje sadržaja svih ili samo određenih alokacija na nekoj jedinici eksterne memorije, što u periodu testiranja programa, omogućuje sagledavanje slike memorije u nekom bitnom preseku, kao i sagledavanje grešaka softvera i hardvera (eng.)

dump [ imenica ]
Generiši izgovor

A piece of land where waste materials are dumped; SYN. garbage dump, trash dump, rubbish dump, wasteyard, refuse heap.

dubok bazen u koritu reke [ muški rod ]

depresija [ ženski rod ]

Utučenost, potištenost, klonulost psihičke energije, poglavito osetljivosti, naročito u zajednici za izvesnim afektima (briga itd.) i melanholijom; geol. oblast koja leži niže od morske površine; fiz. kapilarno pritiskivanje žive u kapilarnim cevima;

hrpa otpadaka [ ženski rod ]

melahnolija [ ženski rod ]

istres [ muški rod ]

novčić [ muški rod ]

oronula zgrada [ ženski rod ]

đubrište [ imenica ]

smetlište [ imenica ]

dump [ glagol ]
Generiši izgovor

To deposit waste.
To drop in a heap or mass.
To get rid of unceremoniously or irresponsibly.
To sell at artificially low prices; SYN. underprice.

istresti [ glagol ]

izbaciti [ glagol ]

istovariti [ glagol ]

mnogo toga jeftino izbaciti na tržište [ glagol ]

oboriti [ glagol ]

Srušiti.

odbaciti [ glagol ]

otarasiti se [ glagol ]

Kurtalisati se.

prepisati [ glagol ]

prodati u inostranstvu jeftinije [ glagol ]

prodavati ispod tržišne cene [ glagol ]

srušiti se [ glagol ]

svaliti [ glagol ]Moji prevodi