dump | englesko - srpski prevod

dump

imenicaračunari

In computing, the process of rapidly transferring data to external memory or to a printer. It is usually done to help with debugging or as part of an error-recovery procedure.

1. damp

muški rodračunari

Štampanje ili ispitivanje sadržaja svih ili samo određenih alokacija na nekoj jedinici eksterne memorije, što u periodu testiranja programa, omogućuje sagledavanje slike memorije u nekom bitnom preseku, kao i sagledavanje grešaka softvera i hardvera (eng.)

2. prenošenje

imenicaračunari

1. Kopiranje sirovih podataka sa jednog mesta na drugo bez obzira na njihov sadržaj ili format. Često se koristi za štampanje podataka za privremenu upotrebu.
2. Ono što veći računari rade posle "pada sistema". Ovaj vid slanja podataka omogućava sistem inženjerima da pregledaju sadržaj računara kako bi otkrili greške.

dump | englesko - srpski prevod

dump

imenica

Sinonimi: garbage dump | trash dump | rubbish dump | wasteyard | refuse heap

A piece of land where waste materials are dumped; SYN. garbage dump, trash dump, rubbish dump, wasteyard, refuse heap.

1. depresija

ženski rod

Utučenost, potištenost, klonulost psihičke energije, poglavito osetljivosti, naročito u zajednici za izvesnim afektima (briga itd.) i melanholijom; geol. oblast koja leži niže od morske površine; fiz. kapilarno pritiskivanje žive u kapilarnim cevima;

2. dubok bazen u koritu reke

muški rod

3. hrpa otpadaka

ženski rod

4. istres

muški rod

5. melahnolija

ženski rod

6. novčić

muški rod

7. oronula zgrada

ženski rod

8. smetlište

imenica

9. đubrište

imenica

dump | englesko - srpski prevod

dump

glagol

Sinonimi: underprice

1. To deposit waste.
2. To drop in a heap or mass.
3. To get rid of unceremoniously or irresponsibly.
4. To sell at artificially low prices; SYN. underprice.

1. istovariti

glagol

2. istresti

glagol

3. izbaciti

glagol

4. mnogo toga jeftino izbaciti na tržište

glagol

5. oboriti

glagol

Srušiti.

6. odbaciti

glagol

7. otarasiti se

glagol

Kurtalisati se.

8. prepisati

glagol

9. prodati u inostranstvu jeftinije

glagol

10. prodavati ispod tržišne cene

glagol

11. srušiti se

glagol

12. svaliti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

damp | dampy | dam up

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci