downrightness | englesko - srpski prevod

downrightness

imenica

Sinonimi: straightforwardness

The quality of being direct and straightforward; SYN. straightforwardness.

1. direktnost

ženski rod

2. iskrenost

ženski rod

3. otvorenost

ženski rod