distil | englesko - srpski prevod

distil

glagol

Alternate (chiefly British) spelling for distill.

1. cediti se

glagol

2. destilirati

glagol

Ispariti, izlapiti; hem. Neku tečnost, putem zagrevanja u zatvorenim sudovima (retortama i dr.), pretvoriti u paru, a potom ovu, rashlađivanjem, ponovo napraviti tečnom, isparavanjem prekapati, prekapavati; prečistiti.

3. destilisati

glagol

1. Pretvarati tečnost u prau i paru hlađenjem u tečnosti;
2. Peći rakiju;
3. Pretvarati morsku vodu u pitku; isto i destilirati (lat.)

4. destilovati

glagol

Ispariti, izlapiti; hem. Neku tečnost, putem zagrevanja u zatvorenim sudovima (retortama i dr.), pretvoriti u paru, a potom ovu, rashlađivanjem, ponovo napraviti tečnom, isparavanjem prekapati, prekapavati; prečistiti.

5. kapati

glagol

Padati ili cureti kap po kap.

6. oticati

glagol

Teći iz nečega.

7. rastopiti

glagol

8. rastvoriti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

dazedly | deicidal | deucedly | diastole | diastyle | dissettle | distal | distill | distyle | dustily

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci