dissertation | englesko - srpski prevod

dissertation

imenica

Sinonimi: thesis

ETYM Latin dissertatio: cf. French dissertation.
A treatise advancing a new point of view resulting from research; usually a requirement for an advanced academic degree; SYN. thesis.

1. debata

ženski rod

Raspravljanje, prepirka, rasprava. (fr.)

2. disertacija

ženski rod

Naučna rasprava, naročito ona koja se podnosi univerzitetu radi habilitacije ili dobijanja doktorske titule (inauguralna disertacija). (lat.)

3. razmatranje

imenica

4. teza

ženski rod

Postavka, tvrdnja, tvrđenje; fil. prvi stav u dijalektičkoj metodi samokretanja pojmova (up. antiteza, sinteza); stav, naročito stav koji treba dokazati, sporan stav; pismena radnja kao uslov za polaganje doktorskog ispita (doktorska disertacija); metr. muz. spuštanje glasa, nenanglašeni deo takta (supr. arza).

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci