disproportional | englesko - srpski prevod

disproportional

pridev

Disproportionate.

1. disproporcionalan

pridev

Nesrazmeran, nejednak.

2. nesrazmeran

pridev

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci