display | englesko - srpski prevod

display

imenicaračunari

A device that indicates in human readable form the result of a measurement of some variable.
The visual output device of a computer, which is commonly a CRT-based video display. With portable and notebook computers, the display is usually an LCD-based or a gas plasma–based flat-panel display. See also flat-panel display, liquid crystal display, video adapter, video display.

1. displej

muški rodračunari

Vizuelno predstavljanje podataka i poruka na ekranu kompjutera (crteža, grafikona, slika, brojeva i dr.).

2. ekran

muški rodračunari

Monitor, ili ekran računara, odnosno podaci koji su na njemu prikazani. To je ono što vidite kada radite na računaru.

display | englesko - srpski prevod

display

imenica

Sinonimi: exhibit | showing | presentation | show

1. Something shown to the public; SYN. exhibit, showing.
2. A visual representation of something; SYN. presentation.
3. Behavior that makes one's feelings public.
4. Exhibiting openly in public view.
5. Something done in order to communicate a particular impression; SYN. show.
6. A device that represents information in visual form; a computer terminal.

1. ekran

muški rod

1. Pomičan zaklon od peći. vatre, svetlosti, na prozoru itd.
2. Zaklon, obično metalan, koji štiti električni pribor, aparate i čoveka od spoljašnjeg uticaja štetnih zrakova;
3. U kinematografiji: belo platno na koje se projiciraju filmovi. (fr.)

2. indikator

muški rod

anat. Mišić opružač kažiprsta;
teh. Sprava za beleženje dijagrama koji pokazuje promene u pritisku pare u stublinama (cilindrima) za vreme rada klipnih parnih mašina;
u bibliotekarstvu: aparat koji prima porudžbine knjiga;
sprava koja pokazuje pritisak gasa u gasnoj fabrici; direk pored puta za pokazivanje pravca i rastojanja;
hem. Materija koja pokazuje drukčiju boju u kiselima a drukčiju u alkanim rastvorima i na taj način pokazuje završetak jedne reakcije; sredstvo koje pokazuje iszvesno stanje ili promenu u izvesnom stanju uopšte.
Kao indikator se definiše nešto što nam pomaže da ustanovimo gde se nalazimo, kuda idemo i koliko smo daleko od cilja.

3. ispoljavanje

imenica

4. izlaganje

imenica

5. izložba

ženski rod

Izlaganje raznih predmeta.

6. monitor

muški rod

Savetodavac, opominjač; učenik koji poučava svoje drugove; pravni savetnik; voj. manji ubojni brod za operacije uz morsku obalu, rečni ubojni brod.
Monitorski uređaj.

7. parada

ženski rod

Svečanost, svečana priredba kojoj je cilj da se nešto pokaže ili istakne; voj. svečana smotra; mač. odbijanje udarca sabljom.

8. paradiranje

imenica

Glagolska imenica od paradirati (fr.)

9. prikaz

muški rod

Prikazivanje.

10. prikazivanje

imenica

11. razmetanje

imenica

12. video-prikaz

muški rod

display | englesko - srpski prevod

display

glagol

To attract attention by displaying some body part or posing; of animals.

1. izložiti

glagol

2. naglasiti u štampi

glagol

3. paradirati

glagol

Učestvovati na paradi; razmetati se čim, isticati nešto tako da pada u oči, iznositi na pazar. (fr.)

4. pokazati

glagol

5. pokazati se

glagol

6. prikazati

glagol

7. vizuelno prikazati

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

despoil | disapply | disciple | dispel

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci