discounting | englesko - srpski prevod

discounting

imenica

1. eskontovanje

imenicafinansije

Davanje menice u eskont (diskont); pokrivanje kratkoročnog kredita poslovnom menicom čiji je rok isplate do 3 meseca; kredit se daje u visini vrednosti menice, umanjene za iznos kamate, obračunate od dana eskontovanja do dana prispeća menice, s tim što se menica, s danom prispeća, isplaćuje u njenom nominalnom iznosu (Kukoleča); isto i diskontovanje. (fr.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci