discount | englesko - srpski prevod

discount

imenica

Sinonimi: price reduction | deduction

ETYM Cf. French décompte. Related to Discount.
The act of reducing the selling price of merchandise; SYN. price reduction, deduction.

1. diskont

muški rodfinansije

1. Kamatni procenat koji se odbija od menične sume od dana otkupa menice pre roka do predviđenog roka dospeća;
2. Odračunavanje, odbijanje procenta pri isplaćivanju menica kojima još nije dospeo rok plaćanja; naknada. (ital.)

2. diskontiranje

imenica

3. diskonto

muški rodfinansije

Odbijanje procenta pri isplaćivanju menica kojima još nije dospeo rok plaćanja. (ital.)
Odračunavanje, odbijanje procenta pri isplaćivanju menica kojima još nije dospeo rok plaćanja; naknada.

4. ekomptiranje

imenica

5. eskont

muški rod

Odračunavanje, odbijanje procenta pri isplaćivanju menica kojima još nije dospeo rok plaćanja; naknada. diskont (ital.)

6. komercijalni popust

muški rod

7. popust

muški rod

Sniženje cene.

8. rabat

muški rodfinansije

Odbitak, popust u utvrđenoj ceni robe, sniženje cene, smanjena cena.
Popust koji se daje trgovini na utvrđenu cenu robe, trgovačka marža, troškovi prodaje robe (fr.)

discount | englesko - srpski prevod

discount

glagol

To give a discount on.
Reduction in the price of an item. For example, goods are discounted in price during a sale. Discounting is a form of competition used by companies to increase sales and market share. Discounts can also be given for buying in bulk, and this then becomes a source of economies of scale for the buying organization.
The term is also used to describe the equivalent present value of a sum payable or receivable in the future; for example, if the rate of interest is 5% and the sum of Ł105 is payable in a year's time, then its discounted present value is Ł100.

1. anticipirati

glagol

Unapred uzeti (ili uzimati), unapred primiti (ili primati), preduzeti, preduzimati; predujmiti, predujmljivati; dobiti predstavu ili stvoriti sud o nečemu unapred.

2. diskontirati

glagolfinansije

Odbiti, odračunati; naročito: menice pre isteka roka, po odbitku izvesnih procenata, za gotov novac kupiti ili prodati; diskontabilna menica, ona koja se izdaje pouzdanim trgovačkim firmama, u koje se ne sumnja da će ih tačno i na vreme regulisati.

3. diskontovati

glagol

Kupovati nedospele menice ili druge dražbine uz odbitak diskonta (fin.)

4. eskontovati

glagol

Diskontovati i diskontirati (ital.)

5. ne uzeti u razmatranje

glagol

6. odbiti

glagol

7. odbiti od cene

glagol

8. opovrgnuti

glagol

9. popustiti

glagol

10. primiti sa rezervom

glagol

11. prodati uz popust

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

descant | designate | discandy | discant | disk unit

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci