disarrangement | englesko - srpski prevod

disarrangement

imenica

1. dezorganizacija

ženski rod

Poremećaj ili uništavanje žive, organske veze među sastavnim delovima, npr. u čovečjem telu, rastrojavanje; rasulo, rastrojstvo, nered; potpun preobražaj i poremećaj čulnih organa kod nekog čoveka usled tzv. magnetiziranja. (fr.)

2. nered

muški rod

Zbrka, odsustvo reda, krš, lom.

3. poremećaj

muški rod

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci