direct prevod, englesko - srpski rečnik

Prevod reči: direct

Smer prevoda: engleski > srpski

direct [ pridev ]
Generiši izgovor

ETYM Latin directus, p. p. of dirigere to direct: cf. French direct. Related to Dress, Dirge.
Proceeding without deviation or interruption; straight and short.
As an immediate result or consequence.
Immediate or direct in bearing or force; having nothing intervening.
Exact.
Effected directly by action of the voters rather than through elected representatives.
Extended senses; direct in means or manner or behavior or language or action.
In precisely the same words used by a writer or speaker; SYN. verbatim.

direktan [ pridev ]

Prav, koji je u pravoj liniji, bez posrednika, neposredan; koji radi bez okolišavanja; per direktum, pravim putem; direktni porezi, neposredni porezi, npr. na životne namirnice itd; direktna trgovina, kupovanje robe iz prve ruke, od proizvođača.

najkraći [ pridev ]

neposredan [ pridev ]

otvoren [ pridev ]

potpun [ pridev ]

prav [ pridev ]

preki [ pridev ]

direct [ glagol ]
Generiši izgovor

To be in charge of.
To command with authority.
To give directions to; point somebody into a certain direction; SYN. point.
To guide the actors in (plays and films).

ciljati [ glagol ]

dirigovati [ glagol ]

Rukoviditi, upravljati, naročito horomi ili orkestrom (lat.)

narediti [ glagol ]

naređivati [ glagol ]

pokazati put [ glagol ]

regulisati [ glagol ]

Podvrgnuti ustaljenom poretku, pravilu, dovesti u sklad sa zakonom, ustavom;
Podesiti rad mehanizma, mašine;
Upravljati (saobraćajem);
Usvojiti propise, pravilnike, odluke (lat.)
Urediti, uređivati, dovesti u red; ozakoniti, dovesti u sklad sa propisima ili zakonima.

rukovoditi [ glagol ]

uperiti [ glagol ]

upraviti [ glagol ]

upravljati [ glagol ]

uputiti [ glagol ]

usmeriti [ glagol ]

voditi [ glagol ]

Određivati pravac kretanja, upravljati kretanjem čega.Moji prevodi