dimensionless | englesko - srpski prevod

dimensionless

pridev

1. bez prostornosti

pridev

2. bezdimenzionalan

pridev

Nema dimenzija.

3. bezgraničan

pridev

4. minijaturan

pridev

Malen, smanjen, u malom ili smanjenom obliku; minijaturno slikarstvo, slikanje srednjevokvnih minijatora; slikarstvo koje izrađuje sike u malom formatu gumi bojama. (fr.)

5. ogroman

pridev

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci