devitrify | englesko - srpski prevod

devitrify

glagol

1. To become crystalline.
2. To make brittle or opaque; of glassy materials.

1. devitrificirati

glagol

Učiniti neprovidnim. Staklo putem jakog zagrevanja pretoviriti u neprozirno, porcelanu slično telo (Reomirov porcelan).

2. kristalisati

glagol

Pretvarati (ili prelaziti) u geometrijske oblike, npr. kocku, tetraedar, oktaedar, šestostranu prizmu, tj. u kristale; fig. utvrditi, tačno odrediti.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci