device | englesko - srpski prevod

device

imenica

Sinonimi: gimmick | twist

ETYM Old Eng. devis, devise, will, intention, opinion, invention, from French devis architect's plan and estimates (in Old Fren., division, plan, wish), devise device, in Old Fren. also, division, wish, last will, from deviser. Related to Devise, Devise.
1. An instrumental invented for a particular purpose.
2. Any clever (deceptive) maneuver; SYN. gimmick, twist.
3. Something in an artistic work designed to achieve a particular effect.
4. Any ornamental pattern or design (as in embroidery).
5. An emblematic design (especially in heraldry).

1. aparat

muški rod

1. Sprava, naprava, stroj; ceo pribor, sva oruđa, pomoćna sredstva i dr., koja su potrebna za neki posao ili neku službu.
2. Ustanova ili više ustanova koje opsllužuju neku oblast državne uprave ili privrede.
3. Svi zaposleni u administraciji neke partije, ustanove ili privredne organizacije (npr. partijski aparat).
4. Objašnjenja, tumačenja, napomene uz naučni rad. tj. naučni aparat.
5. Svi telesni organi koji čine sistem za vršenje iste funkcije (npr. probavni aparat.)

2. crtež

muški rod

3. izum

muški rod

Pronalazak, otkriće.

4. mehanizam

muški rod

1. Građa (ili sastav, unutarnji sklop) neke mašine (časovnika, puške i dr.);
2. Zakonski određen sistem kretnji ili zbivanja, kao i naprava koja izvodi te kretnje;
3. fil. Pogled na svet po kome je sve što se zbiva u prirodi mehaničko dejstvo materije. (grč.)

5. moto

muški rod

Jezgrovita misao, poslovica ili navod (citat) nekog spisa, rasprave ili većeg dela, obično odmah posle naslova, a koji treba da naznači i nagovesti sadržinu, smisao ili svrhu onoga o čemu se pisalo. (lat.)

6. nacrt

muški rod

Plan.

7. naprava

ženski rod

Uređaj, aparat, sprava.

8. plan

muški rod

1. Ravnica, površina, ravan prostor, ravno zemljište;
2. Nacrt, crtež građevine; kartografsko prikazivanje neke manje oblasti;
3. Plan u ekonomici svesno regulisane raspodele ukupnog proizvodnog rada na razne oblasti proizvodnje. Oblik regulisanja i ostvaraivanja ukupne reprodukcije, koji odgovara socijalizmu. (lat.)

9. pomoćna sprava

ženski rod

10. pronalazak

muški rod

Izum, otkriće.

11. šema

ženski rod

Držanje, ponašanje, oblik, forma; slika, uzor; nacrt, skica, svaki obrazac koji služi kao uzorak i uputstvo za sređivanje, istraživanje i prikazivanje čega; osnovni nacrt, pregled; gram., poet., = figura. Shema.

12. shema

ženski rod

Držanje, ponašanje, oblik, forma; slika, uzor; nacrt, skica, svaki obrazac koji služi kao uzorak i uputstvo za sređivanje, istraživanje i prikazivanje čega; osnovni nacrt, pregled; gram., poet., = figura.

13. sprava

ženski rod

Uređaj, aparat.

14. sredstvo

imenica

15. uređaj

muški rod

Sprava, aparat.

16. uzorak

muški rod

Ogledni primerak, mustra.

17. zamisao

ženski rod

Ideja, namisao.

18. zaveštanje

imenica

Zavet, amanet, poslednja volja.

device | englesko - srpski prevod

device

imenicaračunari

A generic term for a computer subsystem. Printers, serial ports, and disk drives are often referred to as devices; such subsystems frequently require their own controlling software, called device drivers. See also device driver.

1. uređaj

muški rodračunari

Bilo koja vrsta opreme, kao što je štampač, modem, monitor, disk ili niš, a koja može da šalje ili prima podatke.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

defease | Davies | Davis | Davos | deface | defuse | defuze | devious | devise | devisee | devoice | diffuse | Dives | doofus

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci