device prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: device

Smer prevoda: engleski > srpski

device [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Old Eng. devis, devise, will, intention, opinion, invention, from French devis architect's plan and estimates (in Old Fren., division, plan, wish), devise device, in Old Fren. also, division, wish, last will, from deviser. Related to Devise, Devise.
An instrumental invented for a particular purpose.
Any clever (deceptive) maneuver; SYN. gimmick, twist.
Something in an artistic work designed to achieve a particular effect.
Any ornamental pattern or design (as in embroidery).
An emblematic design (especially in heraldry).

aparat [ muški rod ]

Sprava, naprava, stroj; ceo pribor, sva oruđa, pomoćna sredstva i dr., koja su potrebna za neki posao ili neku službu.
Ustanova ili više ustanova koje opsllužuju neku oblast državne uprave ili privrede.
Svi zaposleni u administraciji neke partije, ustanove ili privredne organizacije (npr. partijski aparat).
Objašnjenja, tumačenja, napomene uz naučni rad. tj. naučni aparat.
Svi telesni organi koji čine sistem za vršenje iste funkcije (npr. probavni aparat.)

crtež [ muški rod ]

izum [ muški rod ]

Pronalazak, otkriće.

mehanizam [ muški rod ]

Građa (ili sastav, unutarnji sklop) neke mašine (časovnika, puške i dr.);
Zakonski određen sistem kretnji ili zbivanja, kao i naprava koja izvodi te kretnje;
fil. Pogled na svet po kome je sve što se zbiva u prirodi mehaničko dejstvo materije. (grč.)

moto [ muški rod ]

Jezgrovita misao, poslovica ili navod (citat) nekog spisa, rasprave ili većeg dela, obično odmah posle naslova, a koji treba da naznači i nagovesti sadržinu, smisao ili svrhu onoga o čemu se pisalo. (lat.)

nacrt [ muški rod ]

Plan.

naprava [ ženski rod ]

Uređaj, aparat, sprava.

plan [ muški rod ]

Ravnica, površina, ravan prostor, ravno zemljište;
Nacrt, crtež građevine; kartografsko prikazivanje neke manje oblasti;
Plan u ekonomici svesno regulisane raspodele ukupnog proizvodnog rada na razne oblasti proizvodnje. Oblik regulisanja i ostvaraivanja ukupne reprodukcije, koji odgovara socijalizmu. (lat.)

pomoćna sprava [ ženski rod ]

pronalazak [ muški rod ]

Izum, otkriće.

shema [ ženski rod ]

Držanje, ponašanje, oblik, forma; slika, uzor; nacrt, skica, svaki obrazac koji služi kao uzorak i uputstvo za sređivanje, istraživanje i prikazivanje čega; osnovni nacrt, pregled; gram., poet., = figura.

sprava [ ženski rod ]

Uređaj, aparat.

sredstvo [ imenica ]

uređaj [ muški rod ]

Sprava, aparat.

uzorak [ muški rod ]

Ogledni primerak, mustra.

zamisao [ ženski rod ]

Ideja, namisao.

zaveštanje [ imenica ]

Zavet, amanet, poslednja volja.

šema [ ženski rod ]

Držanje, ponašanje, oblik, forma; slika, uzor; nacrt, skica, svaki obrazac koji služi kao uzorak i uputstvo za sređivanje, istraživanje i prikazivanje čega; osnovni nacrt, pregled; gram., poet., = figura. Shema.

device [ imenica {računari} ]
Generiši izgovor

A generic term for a computer subsystem. Printers, serial ports, and disk drives are often referred to as devices; such subsystems frequently require their own controlling software, called device drivers. See also device driver.

uređaj [ muški rod {računari} ]

Bilo koja vrsta opreme, kao što je štampač, modem, monitor, disk ili niš, a koja može da šalje ili prima podatke.

Moji prevodi