descriptor | englesko - srpski prevod

descriptor

imenicaračunari

An area in memory used to pass information between an application’s procedural code and its dynamic SQL code.
1. In information retrieval, a word, similar to an index entry in a book, that identifies a significant topic or element in a stored document or group of documents. It is used as a key in rapid search and retrieval of information. See also keyword (definition 1).
2. In programming, a piece of stored information used to describe something else, often in terms of structure, content, or some other property. Compare identifier.

1. deskriptor

muški rod

Opisna reč.

2. indeks

muški rodračunari

Funkcija mnogih programa za obradu teksta ili pripremu za štampu koja pravi spisak važnih reči, pojmova ili ideja, abecednim redom, zajedno sa brojevima strana na kojima se te stavke javljaju. Za pravljenje indeksa neophodno je da ključni pojmovi i izrazi budu prethodno ručno obeleženi.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci