definement | englesko - srpski prevod

definement

imenica

Definition, elucidation

1. definicija

ženski rod

Sažeto, jasno objašnjenje jednog pojma pomoću drugih pojmova, tj. određivanje pojma po njegovim svojstvima (lat.)
Određenje (ili odredba) pojma, objašnjenje jednog pojma drugim pojmovima, svođenje jednog pojma na druge pojmove; to biva naznačivanjem najbližeg roda tog pojma i njegove specifične razlike, tj. specijalnih oznaka koje pripadajau samo onome pojmu koji treba definisati, npr.: Kvadrat je paralelogram sa jednakim stranama i jednakim uglovima. To je rodna, generička definicija; up. genetička definicija.

2. definisanje

imenica

Glagolska imenica od definisati (lat.)

3. opis

muški rod

Opisivanje, deskripcija.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci