decapacitate | englesko - srpski prevod

decapacitate

glagol

1. onesposobiti

glagol

Učiniti nesposobnim, bezuticajnim.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci