daydream | englesko - srpski prevod

daydream

imenica

A vain fancy speculation; a reverie; an unfounded hope.
day-dream

1. fantazija

ženski rod

1. Mašta, uobrazilja; maštarija, sanjarija;
2. muz. (tal. fantasia) Kompozicija bogata sadržinom u nevezanom obliku često sa više delova ili stavova koji prelaze jedan u drugi;
3. psih. Svesno preobražavanje pretstava i njihovo spajanje u nove spojeve pretstava koji nisu u opažanju dati (deltanost kojom u duši postaju slike predmeta je reproduktivna ukoliko ponovno predočava opažanja, a produktivna ukoliko proizvodi nove tvorevine; ova poslednja ima najveći značaj u umetnosti);
4. Priča stvorena maštom;
5. Priviđenje, utvara, tlapnja; up. Fantaz.

2. maštarenje

imenica

3. sanjarenje

imenica

4. sanjarija

ženski rod

Maštarija.

daydream | englesko - srpski prevod

daydream

glagol

Sinonimi: moon

To have dreamlike musings or fantasies while awake; SYN. moon.

1. sanjariti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

determa | deuterium

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci