cruset | englesko - srpski prevod

cruset

imenica

Goldsmith's crucible.

1. retorta

ženski rodhemija

1. Metalna, porcelanska ili staklena posuda sa nadole povijenim grlićem; služi pri destilaciji kao posuda za zagrevanje.
2. U metalurgiji: sud od metala ili vatrostalne keramike za proizvodnju cinka ili žive iz rude;
3. Zatvorena komora od vatrostalnog mateirjala za preradu uglja, posebno za proizvodnju koksa (lat.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

cariosity | corset | crazed | creased | creosote | cresset | crest | crista | croisade | croisado | croisette | crossed | crosshead | cross out | cross-tie | crusade | crusado | crust | crusta | crusty | cruzado | cuirassed | curiosity | cursed