corporify | englesko - srpski prevod

corporify

glagol

1. korporificirati

glagol

Pretvoriti u telo, oteloviti, ovaplotiti; stvrdnuti.

2. materijalizovati

glagol

Učiniti nešto telesnim, pretvarati (ili pretvoriti) u telesno, ovaploćavati, ovaplotiti, oteloviti, otelovljavati; pridati (ili pridavati) čemu prirodu telesnog.

3. očvrsnuti

glagol

4. pretvoriti u tečnost

glagol

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci