corporification | englesko - srpski prevod

corporification

imenica

korporifikacija

ženski rod

Definicija:

Pretvaranje u telo, otelovljenje, ovaploćenje; pretvaranje tečnog tela u čvrsto; korporizacija.


otelotvorenje

imenica


rezultat materijalizacije

muški rod


Reč dana

pummelo

imenica, botanika

idiot

muški rod, teatar

Seil

imenica,

sanieux

pridev, medicina

12.08.2022.