coprocessor | englesko - srpski prevod

coprocessor

imenicaračunari

A processor, distinct from the main microprocessor, that performs additional functions or assists the main microprocessor. The most common type of coprocessor is the floating-point coprocessor, also called a numeric or math coprocessor, which is designed to perform numeric calculations faster and better than the general-purpose microprocessors used in personal computers. See also floating-point processor.
A computer processor that works in tandem with the central processor.
In computing, an additional processor that works with the main central processing unit to carry out a specific function. The two most common coprocessors are the mathematical coprocessor, used to speed up calculations, and the graphic coprocessor, used to improve the handling of graphics.

1. koprocesor

muški rodračunari

1. Poseban procesor projektovan za specijalne zadatke koji preuzima deo posla glavnog procesora. Konačan rezultat je brži rad računara.
2. Matematički koprocesor, koji pomaže mikroprocesoru u kompleksnoj matematici, najviše zbog toga što je ovaj mikroprocesor spavao na časovima algebre.
3. Grafički koprocesor koji se bori sa prikazivanjem slika na ekranu, što daje bržu sliku sa više boja i detalja.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci