converter | englesko - srpski prevod

converter

imenicaračunari

Any device that changes electrical signals or computer data from one form to another. For example, an analog-to-digital converter translates analog signals to digital signals.

1. konverter

muški rodračunari

Pretvarač, hardver ili softver koji pretvara jednu stvar u drugu, kao na primer pretvarač naizmenične u jednosmernu struju ili pretvarač koji pretvara Vordperfektove datoteke u Majkrosoft Vordove datoteke.

2. obraćenik

muški rod

3. pretvarač

muški rod