conversion | englesko - srpski prevod

conversion

imenica

1. karakterna promena

ženski rod

2. konverzija

ženski rod

Okretanje, obrtanje, promena, pretvaranje; trg. promena interesne stope, pretvaranje jednog duga u drugi sa povoljnijim uslovima; preobraćanje; preobraćanje u veru, preveravanje, preverenje; fil. logička konverzija, obrtanje jednog suda, tj. kad subjekat i predikat promene svoja mesta (up. kontrapozicija); prav. pretvaranje jednog pravnog odnosa u drukčiji, npr. zakupa u najam. (lat.)

3. nezakonito prisvojenje tuđe imovine

imenica

4. obećanje

imenica

Data reč da će se nešto ispuniti.

5. obraćanje

imenica

6. preobraćanje

imenica

7. preobraćenje

imenica

8. preorijentacija

ženski rod

Promena orijentacije, usmeravanje neke aktivnosti na druge probleme, u drugom pravcu, u celishodnijem pravcu (lat.)

9. pretvaranje

imenica

10. prirodna promena

ženski rod

11. razmena

ženski rod

Zamena, razmenjivanje.

conversion | englesko - srpski prevod

conversion

imenicaračunari

The process of changing from one form or format to another; where information is concerned, a changeover that affects form but not substance. Types of conversion include data (changing the way information is represented), file (changing a file from one format to another), hardware (changing all or part of a computer system), media (transferring data from one storage media to another), software (changing a program designed for one platform so that it runs on another), and system (changing from one operating system to another).

1. konverzija

ženski rodračunari

Promena iz jednog formata u drugi. Postoje različite vrste pretvaranja, softverska, hardverska, sistemska, za datoteke, za podatke i za medije.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci