contemplative | englesko - srpski prevod

contemplative

pridev

ETYM French contemplatif, Latin contemplativus.
1. Pertaining to contemplation; addicted to, or employed in, contemplation; meditative.
2. Having the power of contemplation.

1. kontemplativan

pridev

Posmatrački, misaoni, sklon misaonom posmatranju sveta i života. (lat.)

2. misaon

pridev

Uman, promišljen.

3. rezultantan

pridev

Koji se odnosi na rezultatnu, koji predstavlja rezultatnu (lat.)

4. zamišljen

pridev

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci