constitution | englesko - srpski prevod

constitution

imenica

Body of fundamental laws of a state, laying down the system of government and defining the relations of the legislature, executive, and judiciary to each other and to the citizens. Since the French Revolution almost all countries (the UK is an exception) have adopted written constitutions; that of the US (1787) is the oldest.
The proliferation of legislation during the 1970s, often carried on the basis of a small majority in the Commons and by governments elected by an overall minority of votes, led to demands such as those by the organization Charter 88 for the introduction of a written constitution as a safeguard for the liberty of the individual.

1. konstitucija

ženski rod

Ustav, osnovni državni zakon; ustanovljenje, određivanje; anat. skup svih telesnih i duševnih osobina jednog čoveka, telesni sastav, građa tela, telesni sklop; hem. unutrašnji sastav hemijskih jedinjenja; raspored atoma u molekulu. (lat.)

2. konstituisanje

imenica

Glagolska imenica od konstituisati (se). (lat.)

3. organizam

muški rod

Živo biće, živ stvor; celina, sposobna za život ili za neki rad, sastavljena od većeg broja različitih delova (organa) od kojih svaki ima svoju posebnu funkciju, ali svi zajedno ipak služe održavanju te celine i stoje u uzajamnom odnosu kao sredstvo i svrha. (grč.)

4. propis

muški rod

Norma, regula, zakonska odredba.

5. sastav

muški rod

Sklop, celina, struktura, građa.

6. sastavljanje

imenica

7. sklop

muški rod

Sastav, struktura, konstitucija.

8. telesni sastav

muški rod

9. uređenje

imenica

10. ustav

muški rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

constatation

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci