conniption | englesko - srpski prevod

conniption

imenica

A fit of rage, hysteria, or alarm

1. histerični napad

muški rod

2. histerija

ženski rod

Matičnica, poglavito ženska živčana bolest koja se sastoji u izvesnoj rasklađenosti naravi, pojačanoj razdražljivosti i osetljivosti čula, nedostatku samosavlađivanja, u podložnosti uticajima i živom radu mašte; bolesnik ima osećaj kao da mu se uz jednjak penje nekakva lopta, ima živčane bolove, glavobolju u jednoj tački lubanje, grčevite napade (smeha, plača i dr.), jake bolove u zglobovima, neosetljivost (obično u jednoj polovini tela) itd.

3. izliv besa

muški rod

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci