confront | englesko - srpski prevod

confront

glagol

1. konfrontirati

glagolpravo (nauka)

Suočiti, suočavati (svedoke, okrivljene); sravniti, sravnjivati, upoređivati, uporediti.

2. konfrontovati

glagol

1. Suočiti se, uporediti;
2. Grupisati se u suprotne tabore, sukobiti se, sudariti se žestoko (lat.)

3. protiviti se

glagol

4. sukobiti

glagol

5. suočiti

glagol

6. suočiti se

glagol

7. suprotstaviti

glagol

8. usprotiviti

glagol

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci