conclusion prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: conclusion

Smer prevoda: engleski > srpski

conclusion [ imenica ]
Generiši izgovor

A reasoned judgment; inference
The necessary consequence of two or more propositions taken as premises; especially; the inferred proposition of a syllogism
The last part of something: as result, outcome
plural; trial of strength or skill — used in the phrase try conclusions
A final summation
The final decision in a law case
The final part of a pleading in law
An act or instance of concluding

kraj [ muški rod ]

Završetak, svršetak

odluka [ ženski rod ]

Konačno rešenje, naredba, rezultat odlučivanja.

procena [ ženski rod ]

rezime [ muški rod ]

Sažetak, sažeto ponavljanje glavne sadržine, kratak pregled, izvod; završna reč.
Kratko izložen sadržaj neke knjige, članka, govora, filma i sl. (fr.)

rezultat [ muški rod ]

Ishod, iznos, krajnje rešenje neke računske radnje; uspeh, ishod nekog rada, krajnji zaključak do koga se dođe ispitivanjem.

rešenje [ imenica ]

Ishod, rasplet.

svršetak [ muški rod ]

Završetak, kraj.

zaključak [ muški rod ]

završetak [ muški rod ]

konkluzija [ ženski rod ]

Izvođenje zaključaka, zaključivanje (lat.)Moji prevodi