concerned | englesko - srpski prevod

concerned

pridev

Sinonimi: interested | implicated

1. Feeling or showing worry or solicitude.
2. Involved in or affected by or having a claim to or share in; SYN. interested.
3. In relation (or in regard) to; especially as in the phrases.
4. Culpably involved; SYN. implicated.

1. moralan

pridev

Koji pripada moralu; koji živi u skladu sa moralnim propisima, tj. koji svojim životom i radom stvara sebi najveše dopuštene koristi, a u isto vreme nikome drugome time ne škodi; ispravan i pošten u seksualnom pogledu; hrabar, odvažan, pun vere u uspeh; up. etički. (lat.)

2. uključen

pridev

3. zabrinut

pridev

4. zainteresovan

pridev