concern prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: concern

Smer prevoda: engleski > srpski

concern [ imenica ]
Generiši izgovor

A feeling of sympathy for someone or something.
An anxious feeling; SYN. care, fear.
Something or someone that causes anxiety; a source of unhappiness; SYN. worry, headache, vexation.
Something that interests one because it is important or affects one.

afera [ ženski rod ]

Neugodan događaj, spor, sukob; lopovluk, pljačka, prljavi poslovi, skandal; slučaj koji uzbuđuje javnost.
Stvar, posao; parnica, sporna stva, spor; težak položaj; zamršena stvar; neprijatan doživljaj; krupan događaj; sukob.

briga [ ženski rod ]

firma [ ženski rod ]

Ime pod kojim neki trgovac vodi svoj posao, daje potpise i pod kojim se vodi u registru suda; natpis nad radnjom; trgovačka kuća.

interes [ muški rod ]

Udeo, učešće; odnos, privlačnost, zanimljivost, pažnja, ljubav, naklonost; značaj, važnost, vrednost; korist, dobit, dobitak.

intriga [ ženski rod ]

Spletka, smutnja; u drami: zaple, tj. veštačko zamršavanje konaca usled čega dolazi do ukrštanja interesa i želja ličnosti koje igraju. (fr.)

koncern [ muški rod ]

Najviši oblik privatno-kapitalističkog monopola. Uključuje niz industrijskih, trgovinskih i bankarskih monopola. Obično je na čelu najkrupnija banka. Preko koncerna najviše jača moć finansijske oligarhije (npr. koncern Morgan u SAD); održavanje međusobnih odnosa (u političkom smislu). (eng.)

posao [ muški rod ]

Rad, delatnost, rabota.

poslovan odnos [ muški rod ]

poslovna organizacija [ ženski rod ]

praktičan odnos [ muški rod ]

preduzeće [ imenica ]

relacija [ ženski rod ]

Odnos, veza; poslovna veza; izveštaj, izveštavanje, obavest, priča; voj. pismeni izveštaj, npr. komandanta o ratnim operacijama svojih trupa; opis ratnog podviga pri predlogu za odlikovanje; muz. razmak, interval; fil. međusobni odnos dveju ili više stvari ili sadržaja vesti. (lat.)

stvar [ ženski rod ]

Predmet.

zabrinutost [ ženski rod ]

zainteresovanost [ ženski rod ]

zebnja [ ženski rod ]

Strahovanje.

concern [ glagol ]
Generiši izgovor

To relate to; be about
To bear on
To have an influence on; involve; also; to be the business or affair of
Tto be a care, trouble, or distress to
Engage, occupy
obsolete; to be of importance; matter

zabrinuti [ glagol ]

zainteresovati [ glagol ]

interesovati se [ glagol ]

Zanimati se za, imati udela u, sudelovati, učestvovati, uzimati učešća u; imati prema čemu naklonost ili ljubav, biti odan; zauzimati se za koga; imati saučešća; interesuje me, zanima me, stalo mi je, tiče me se, privlači me, izaziva moje saučešće, moju radoznalost, moju pažnju; tu sam zainteresovan, prema tome nisam ravnodušan, do toga mi je stalo, to me se tiče, to je za mene važno, tu su u pitanju moji računi; interesirati se. (lat.)

odnositi se na [ glagol ]

ticati se [ glagol ]

baviti se [ glagol ]

Moji prevodi