composure | englesko - srpski prevod

composure

imenica

Sinonimi: calm | calmness | equanimity

ETYM From Compose.
Steadiness of mind under stress; SYN. calm, calmness, equanimity.

1. komponovanje

imenica

Glagolska imenica od komponovati (lat.)

2. kompozicija

ženski rod

Sastavljanje, sastav, sklop, sastavljanje delova u celinu; u estetici: umetnička obrada jedne misli prema zahtevima i zakonima umetničkog prikazivanja; muz. pronalaženje i umetnička izrada muzičkog dela, muzičko delo; slik. delo obično većih razmera, na kome je prikazano više osoba i stvari, vešto povezanih u celinu; u najmodernijem slikarstvu, tzv. apstraktnom: slika bez ikakvog motiva, u kojoj je najglavnije lep raspored boja; teh. naziv za razne metalne slitine, legure; hem. jedinjenje, sjedinjavanje; sva kokla (ili svi vagoni) jednog voza. (lat.)

3. mirnoća

ženski rod

4. pribranost

ženski rod

5. staloženost

ženski rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

compasser | composer | compozer

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci