compost | englesko - srpski prevod

compost

imenica

ETYM Old Fren. compost, from Latin compositus, p. p. Related to Composite.
A mixture of decaying vegetation and manure; used as a fertilizer.

1. jedinjenje

imenica

2. kombinacija

ženski rod

Sastav, sklop, spoj, spajanje dveju ili više stvari, jedinjenje; splet, sticaj; log. vezivanje srodnih pojmova; fig. računanje, proračunavanje, dovijanje; naslućivanje; plan, namera; kombinovanje. (lat.)

3. kompost

muški rod

Mešanac, mešani gnoj, mešano gnojivo (ili đubrivo, đubre), naročito: mešavina zemlje sa istrulelim organskim materijama. (fr.)

4. mešano đubrivo

imenica

5. mešavina

ženski rod

Smeša, smesa.

6. đubrivo

imenica

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

campsite | composed | composite | compuesto

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci