composition | englesko - srpski prevod

composition

imenica

Sinonimi: paper | report | theme | work | score | composing

ETYM French composition, from Latin compositio. Related to Composite.
In music, the process of combining sounds creatively to yield a work; also, the work itself.
1. Something that is created by arranging several things to form a unified whole.
2. An essay (especially one written as an assignment); SYN. paper, report, theme.
3. A work of music; SYN. work, score.
4. A mixture of ingredients.
5. The spatial property resulting from the arrangement of parts in relation to each other and to the whole; SYN. composing.

1. dogovor

muški rod

Pismeni ili usmeni sporazum, dogovaranje.

2. izmirenje duga

imenica

3. kombinovanje

imenica

Glagolska imenica od kombinovati (lat.)

4. komponovanje

imenica

Glagolska imenica od komponovati (lat.)

5. kompozicija

ženski rod

Sastavljanje, sastav, sklop, sastavljanje delova u celinu; u estetici: umetnička obrada jedne misli prema zahtevima i zakonima umetničkog prikazivanja; muz. pronalaženje i umetnička izrada muzičkog dela, muzičko delo; slik. delo obično većih razmera, na kome je prikazano više osoba i stvari, vešto povezanih u celinu; u najmodernijem slikarstvu, tzv. apstraktnom: slika bez ikakvog motiva, u kojoj je najglavnije lep raspored boja; teh. naziv za razne metalne slitine, legure; hem. jedinjenje, sjedinjavanje; sva kokla (ili svi vagoni) jednog voza. (lat.)

6. kompozicija

ženski rodmuzika

7. muzički komad

muški rod

8. sastav

muški rod

Sklop, celina, struktura, građa.

9. sastavljanje

imenica

10. sklop

muški rod

Sastav, struktura, konstitucija.

11. slaganje

imenica

12. ugovor

muški rod

Poslovni sporazum, dokument o sklapanju posla.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci