complement | englesko - srpski prevod

complement

imenica

Sinonimi: full complement

ETYM Latin complementun: cf. French complément. Related to Complete, Compliment.
1. Either of two parts that mutually complete each other.
2. Something added to complete or make perfect.
3. A word or phrase used to complete a grammatical construction.
4. A complete number or quantity.
5. Number needed to make up whole force; SYN. full complement.
6. One of a series of enzymes in the blood serum that are part of the immune response.
7. Full number or amount; addition that makes up full number; one of two equal things that complete each other; Grammar, addition to complete a predicate.
(Homonym: compliment).

1. celokupnost

ženski rod

Potpunost.

2. ceremonija

ženski rod

1. Simbolična spoljašnja formalnost (ili simbolični obred) pri bogosluženju ili drugim svečanim činovima; svečanost;
2. Preteran i izveštačena učtivost i uglađenost u ophođenju sa drugima, praćena banalnim formalnostima.

3. dodatak

muški rod

4. dopuna

ženski rod

5. formacijski sastav

muški rod

6. komplement

muški rod

Dopuna, dodatak, popuna; gram. dopuna, odredba; mat. ugao koji se dopunjuje do 90 stepeni (up. suplement); med. serumska materija koja ima sposobnost da uništava bakterije ili da neutrališe njihove otrove. (lat.)

7. komplet

muški rod

Celokupna dela jednog pisca; svi brojevi (ili sva godišta) nekih novina (ili nekog časopisa, neke zbirke i sl.); sve što sačinjava potpunost knjižnice, zbirke, trgovine, kuće itd.). (lat.)

8. potpuna posada

ženski rod

9. potpunost

ženski rod

Celokupnost, iscrpnost, svestranost.

10. savršenost

ženski rod

11. učtivost

ženski rod

12. upotpunjenje

imenica

13. zbirka

ženski rod

Kolekcija.

complement | englesko - srpski prevod

complement

glagol

ETYM See Complement (n.).
1. obsolete; to exchange formal courtesies.
2. To be complementary to.
3 obsolete; compliment.
4. To make complementary to.

1. dopuniti se

glagol

2. upotpuniti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

compilement | compliment

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci