coherent | englesko - srpski prevod

coherent

pridev

Sinonimi: logical | lucid | tenacious

ETYM Latin cohaerens, p. pr. Related to Cohere.
1. Capable of thinking and expressing oneself in a clear and consistent manner; SYN. logical, lucid.
2. Marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent relation of parts.
3. Sticking together; SYN. tenacious.

1. dosledan

pridev

2. koherentan

pridev

Koji se drži zajedno; skopčan, povezan, spojen; fiz. povezan sa drugim tako da se svakoga trenutka treptajno stanje jednoga potpuno slaže sa treptajnim stanjem drugoga.

3. konstantne fazne razlike

pridev

4. povezan

pridev

5. pripojen

pridev

6. razumljiv

pridev

7. skladan

pridev