clock ticks | englesko - srpski prevod

clock ticks

množinaračunari

1. takt oscilatora

muški rodračunari

Otkucaji srca računara. Poseban čip kontroliše takt oscilatora, a drugi uređaji u računaru koriste njegove impulse da bi uskladili odvijanje određenih događaja ili izvršili neku operaciju. Personalni računar imaju nešto više od 18 otkucaja u sekundu.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci