clime | englesko - srpski prevod

clime

imenica

ETYM Latin clima. Related to Climate.
(Homonym: climb).
A climate; a tract or region of the earth. See Climate.

1. atmosfera

ženski rod

Gasoviti prekrivač kojim su obavijena nebeska tela, vazdušni omotač oko Zemlje, vazduh, zrak.
Vazdušni omotač, vazdušni okean koji obvija našu Zemlju, i ceni se na 80 do 500km debljine; fiz. fizička atomosfera, pritisak koji vrši živin stub visine 76 cm na 0 step. celzijusa na morskom nivou geografske širine 45 step. na 1 cm3; što iznosi oko 1,033 kg. na 1 cm2; atmosferski pritisak, dolazi od težine vazduha; tehnička atmosfera, označuje pritisak jednog kilograma na 1cm3, au praksi te dve atmosfere znače isto; fig. sredina u kojoj jedan čovek živi i razvija se. up. troposfera, stratosfera, hevisajd.

2. klima

ženski rod

Podneblje, stanje (ili okolnosti, prilike) jednog predela, ili kraja, neke bolesti u odnosu prema pretežnim pojavama kao što su temperatura, vlaga itd., osobito ukoliko to utiče na životinjski i biljni život. (grč.)

3. kraj

muški rod

Završetak, svršetak

4. region

muški rod

Predeo, kraj, oblast, pokrajina; područje; sloj, društveni red; med. deo tela; vazdušni sloj. (lat.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

callum | calm | calmy | claim | clam | clame | clammy | cleam | clem | cleome | cloam | coelom | coelome | culm

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci