circumferentor | englesko - srpski prevod

circumferentor

imenica

Surveyor's angle-measuring compass instrument.

1. libela

ženski rodmehanika

Ravnjača, ravnomer, vodena vaga u kojoj se iznad tečnosti (etra), u jednoj blago savijenoj cevi nalazi mehur vazduha (služi za iznalaženje vodoravnog položaja); vaservaga;

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci