chooser | englesko - srpski prevod

chooser

imenica

1. izbirač

muški rod

Probirač, onaj koji izbira.

Chooser | englesko - srpski prevod

Chooser

imenica

On the Apple Macintosh, a desk accessory that allows the user to select a printer or a device on a network, such as a file server or a printer.

1. alatka za izbor

ženski rodračunari

Mekintoševa alatka koja vam omogućava da izaberete štampač, tako što vas pita da li želite da uključite EplTok ili ne i da li želite da koristite serijski ili paralelni priključak. Alatka se uvek pojavljuje u podmeniju Epl k oji se nalazi na levom kraju linijskog menija.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

chaser | chasseur | chaussure | chazar | chizzer | chouser

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci